Omgevingswet en rondje Súdwest

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet zou op 1-1-2021 in werking treden. De invoering van de wet is echter vertraagd, voor de zomer van 2020 wordt de nieuwe datum voor invoering bekend gemaakt.
Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en stemt de regels beter op elkaar af. Daarmee vormt de wet de basis voor het beheer van - en voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

De gemeente Súdwest-Fryslân is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de omgevingswet. Kortom: iedereen krijgt met deze wet te maken.

Maar dit is niet de enige verandering. Er komt één digitaal loket waarin iedereen snel kan zien wat mogelijk is (en wat niet) met de Omgevingswet. En het is een nieuwe manier van werken. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet.

De instrumenten van de Omgevingswet

 

Op internet is veel informatie te vinden. Met name de site Aan de slag met de Omgevingswet biedt een schat aan informatie en voorbeelden. En voor wie graag praktische films kan is veel materiaal vinden op de site omooc.nl (een combinatie van overheid en Massive Online Open Courses ).

In Noord-Nederland zijn natuurlijk al verschillende gemeenten concreet met de Omgevinsgwet aan de slag gegaan. Ons project Binnenstad Sneek is daarvan een voorbeeld. Een paar andere voorbeelden kun je vinden op de website van Doarpswurk.

Ook de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) is actief betrokken bij het onderwerp Omgevingswet. Ze hebben een aparte pagina met informatie en praktische tips

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings