Omgevingswet en rondje Súdwest

Omgevingswet en Omgevingsvisie

Nederland krijgt een nieuwe Omgevingswet. Oorspronkelijk zou de wet op 1 januari 2021 worden ingevoerd maar de invoering is uitgesteld. De nieuwe datum is voor de zomer van 2020 bekend.
In deze wet gaat het over minder regels en kortere procedures. Ook biedt de Omgevingswet ons nog meer de mogelijkheid om samen met jullie na te denken en plannen te maken over hoe onze leefomgeving er uit moet komen te zien.
  

Omgevingsvisie: de gemeente Súdwest-Fryslân zoekt de inwoners op

Onder de naam ‘Rondje Súdwest’ hebben raadsleden en medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân in het voorjaar van 2019 een tournee door de gemeente. Reden: om de mening van de inwoners over de leefomgeving te horen, als basis voor de omgevingsvisie: Een gezond Súdwest-Fryslân in 2040.

Een omgevingsvisie? Dat heeft misschien eerst wat uitleg nodig. De omgevingsvisie heeft alles te maken met de Omgevingswet. Oorspronkelijk zou de wet in 2021 in werking treden maar dit is uitgesteld. De nieuwe datum voor invoering wordt voor de zomer van 2020 bekend gemaakt.
Die nieuwe wet geeft veel ruimte voor de visie en wensen van de inwoners over hun leefomgeving. Daarmee verandert de rol van de gemeente van sturend naar dienstverlenend. De gemeente schrijft straks niet meer voor hoe de leefomgeving wordt ingevuld, maar is in gesprek met de inwoners.

Inwoners en gemeente ontwikkelen samen een omgevingsvisie. Deze visie is voor de gemeenteraad het strategisch kader. Daarmee stuurt de raad op de lange termijn. Het gaat om de ontwikkeling, inrichting, bescherming en behoud van de leefomgeving. Niet alles kan binnen de beperkte ruimte die we hebben. Soms kan in een gebied bijvoorbeeld economische groei ten koste gaan van leefbaarheid, natuur ten koste van bereikbaarheid en omgekeerd. Dit vraagt om keuzes.

In dit gedeelte van de website vindt u meer informatie over de Omgevingswet en de stand van zaken rond de Omgevingsvisie.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings